Sveriges största fackförbund vill ha ännu fler medlemmar. Medlemskap hos Unionen passar anställda inom privat sektor, studenter och egenföretagare.

Unionen är ett ungt fackförbund. Det grundades så sent som 1 januari 2008. Samtidigt har förbundet egentligen gamla anor, eftersom Unionen är bildat genom en sammanslagning av de båda fackförbunden Svenska Industritjänstemannaförbundet (för tjänstemän och tekniker inom det privata näringslivet) och Tjänstemannaförbundet HTF (för tjänstemän inom handel, transport och service). Anledningen till varför man valde att slå ihop förbunden var för att det inte längre ansågs finnas någon tydlig gräns mellan de yrkesgrupper och branscher som de båda förbunden är verksamma inom, utan att det tvärtom framstår som naturligt med ett förbund som organiserar tjänstemän från båda områdena. I början av 2014 slogs också Farmaciförbundet ihop med Unionen. Fackförbundet Unionen organiserar alla som räknas som tjänstemän i den privata sektor, oavsett befattning, utbildning och lön. Det är dock en stor andel av medlemmarna som har högskole- eller universitetsutbildning. Unionen finns representerade i allt från små familjeföretag och ideella föreningar till stora internationella koncerner. Några exempel på företag som har Unionen-anslutna medlemmar är Ikea, Ica, SSAB, ABB, Volvo, Röda Korset och många IT-företag. Unionen har också många egenföretagare och studerande som medlemmar. Unionen är uppbyggd av 19 regioner, från Unionen Norrbotten till Unionen Sydväst och i var och en av dessa regioner finns ett eller flera kontor. Unionen har som huvudfråga hur man kan skapa fler jobb med bättre villkor och högre löner. En annan viktig fråga för förbundet är hur medlemmarna ska få möjlighet att balansera fritid och arbete på ett bra sätt. Ytterligare en viktig fråga som Unionen arbetar för är ständig kompetensutveckling i arbetslivet. Unionen har också jobbat mycket för att ta fram kollektivavtal med ett antal branschorganisationer i Sverige.

Klicka här för att gå med i Unionen